Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01133KaesongOldAlley.JPG
Typical Kaesong buildings. The big one in the back is the School Children's Palace, a center for high-achieving children in all sorts of fields. For being socialists, the Koreans are unexpectedly good at pushing their top talents out of the crowd.   Typiske Kaesong-hus. Det store i bakgrunnen er "Barnepalasset", et senter for spesielt begavede barn. Her dyrkes alle mulige talenter. Til å være så sosialistiske som er i Nord-Korea, er de jammen flinke til å trekke de som presterer mer ut fra røkla.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]