Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01126KaesongStreetLife.JPG
Eventually our guides gives the signal; we are going for a walk through Kaesong! This is a typical view from the streets there. People are walking or bicycling to and from. The buildings are very old, yet in decent shape. No one looks at us.   Til slutt får vi klarsignal fra guidene; vi skal ut og gå tur i gatene i Kaesong. Dette er et ganske typisk gatebilde. Folk beveger seg rundt til fots og på sykkel. Bygningene er gamle, men likevel ganske greit vedlikeholdte. Ingen ser på oss.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]