Index page [< Previous] [Next >]
DSC03785TheTickBusArrives.JPG
The smallest of all antelopes is the dik-dik. They are just 30-40 centimetres tall at their shoulders, but there is still plenty of space for dozens of ticks to hitch a ride on it. Every other animal around can eat the, it seems, so they tend to stay hidden in the grass.
  Den minste av alle antilopene heter søtt nok dik-dik. Den måler bare 30-40 centimeter opp til skuldrene, men det er likevel massevis av plass til flått på den. Alle de andre dyrene her kan spise den, virker det som, så den holder seg stort sett gjemt i gresset.
Index page [< Previous] [Next >]