Index page [< Previous] [Next >]
DSC03783SpringbokApproaching.JPG
The animal we see the most of is the sprinbok. It's everywhere, and there are so many of them that it's easy to forget to appreciate them. But this one is really pretty.
  Det dyret vi ser mest av overalt i søndre Afrika er springbukken. Den er overalt, og det er så mange av dem at det er lett å glemme å se dem. Men denne her var skikkelig fin.
Index page [< Previous] [Next >]