Index page [< Previous] [Next >]
DSC05353OnceUponATimeACar.JPG
These tracks can be one year old or a hundred years old. There are usually years between each time the pan floods, and people generally do not come here in vehicles. But if those two events coincide, the scenery will tell the history about it for a very long time.
  Disse sporene i leirbunnen i Hiddenvlei kan være ett år gamle eller hundre år gamle. Det går vanligvis mange år mellom hver gang stedet oversvømmes, og folk kommer generelt ikke hit med kjøretøy lenger. Men hvis de to hendelsene likevel sammentreffer, da vil landskapet her fortelle historien om det i lang tid.
Index page [< Previous] [Next >]