Index page [< Previous] [Next >]
DSC05368AntOnTheGround.JPG
At first I thought I was photographing an ant, but then I realized that the real star here is the sand. Look at it! Even the ant looks up as if annoyed, "Get lost! Can't you see I'm admiring the sand?!"
  Til å begynne med trodde jeg at jeg tok bilde av en maur, men så oppdaget jeg at hovedpersonen i dette bildet faktisk er underlaget. Se på det! Selv mauren ser oppgitt på oss, som om den sier "Øy! Stikk av! Ser du ikke at jeg er opptatt med å beundre sand?"
Index page [< Previous] [Next >]