Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01274DMZActionToCome.JPG

The very border (Military Demarcation Line) between north and south is slashing straight through the buildings in the front here, Conference Row. All negotiations since 1953 have taken place in these basic buildings. Nothing much has come out of it, though.

Generally, this space is quiet and empty. Right now, however, a group of visitors is expected to arrive on the southern side any minute. Because of this, soldiers from both sides are lining up for a show of force.

The building in the back is the South Korean Freedom House, built to house Red Cross staff and potentially to host reunions between split families, if there's ever an opportunity for anything like that.

 

Grensen mellom nord og sør er sementstreken som går rett igjennom bygningene i forgrunnen her. Det er inne i disse at alle forhandlinger mellom landene har foregått siden 1953. Der inne kan forhandlerne sitte ansikt til ansikt med fienden, i sitt eget land og med sine egne soldater rett bak seg.

Generelt er det stille og rolig her, men nå er en gruppe besøkende på vei inn på sørsiden. Derfor har soldater fra begge sider begynt å stille seg opp for å vise styrke, hver for seg.

Bygningen i bakgrunnen er det sør-koreanske Frihetshuset, reist for å være kontorer for Røde Kors og for eventuelt å arrangere familiegjenforeninger, hvis det plutselig skulle bli mulig å gjennomføre.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]