Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC00828SmokingPun.JPG
The East Pyongyang Thermal Power Station was sponsored by the Soviet Union just before its fall, and it still is the highest chimney in and around Pyongyang. Its maximum capacity is about 500MW, about a tenth of what the largest coal plants in China can do.  

Den høyeste pipa i Pyongyang tilhører kullkraftverket som skaffer strøm til de østlige delene av byen. Anlegget ble betalt av Sovjetunionen med de siste pengene de hadde, og kapasiteten er inntil 500 MW, dvs cirka tre Altakraftverk. Moderne kullanlegg i Kina klarer tigangen av det.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]