Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC02471VillageInTheEast.JPG
A DPRK landscape with lots of signs of human intervention. The hills have been deforested, but the greenery is slowly on its way back thanks to systematic planting of new trees. The taming of the river is a result of manual work, as is the "bridge" of stones leading from the little village up to the main road.   Landskapet i Nord-Korea bærer preg av menneskelig påvirkning. Landsbyen er liten, men åsene har tydelig vært helt avskogede, før man gjennom planting av trær nå prøver å få litt grønt dekke tilbake. Elvens bredder viser at her har vannets kraft blitt temmet gjennom manuelt arbeid. "Broen" opp til hovedveien er nok også håndlagd.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]