Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC02249PyongsongOffTheMainRoad.JPG
While we travel almost exclusively on paved roads, the many places we do not visit usually look like this. There's plenty of traffic, but because it mostly consist of people on foot or on bike, gravel roads are good enough.   Mens veiene vi kjører på er nesten utelukkende asfalt, ser veiene som går til de fleste av stedene vi ikke besøker sånn ut. Det er masse trafikk, men den består av folk til fots eller på sykkel, så grusvei får være godt nok for dem.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]