Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01947USPlane.JPG
No matter how badly damaged and unrecognizable the US military equipment is, it will be shown as proof of victorious Korean military leadership at this museum. In many cases the item is accompanied by a large photo showing the same item when it was "fresh" in the war zone.   Samme hvor ødelagt og ugjenkjennelig amerikansk militærutstyr er, blir det likevel vist frem på krigsmuseet som bevis på koreansk militær overlegenhet. I mange tilfeller følges gjenstanden av et stort bilde som viser samme gjenstand den gangen det befant seg på slagmarken.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]