Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC00538RyanggangHotel.JPG
We're staying at the Ryanggang Hotel. Although it clearly needs some fresh paint, it looks a lot more impressive than what I had imagined when I was told we would stay at budget accommodation in the DPRK. There's even a revolving restaurant on top of it, which we soon will learn is a pretty much universal thing for Pyongyang hotels.   Vi skal bo på Ryanggang Hotel. Selv om det åpenbart kunne hatt godt av et strøk maling, ser det bedre ut enn det jeg hadde forestilt meg da jeg fikk vite at vi skulle bo på et lavbudsjettshotell. Det er til og med en roterende restaurant på toppen, noe vi etter hvert finner ut er en bortimot obligatorisk greie på hoteller i Pyongyang.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]