Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01716KimGoesAbroad.JPG

A part of the railway museum is dedicated to showing where Kim Il-sung traveled throughout his life. He didn't enjoy flying, or he thought he didn't, so he always traveled by train. This sort of limited his destinations somewhat, but he did get around quite a bit.

I'd love to have something like this showing my own travels at home, really.

 

En del av jernbanemuseet er dedikert til å vise akkurat hvor Kim Il-sung reiste gjennom livet sitt. Han var ikke så glad i å fly, eller det fant han vel kanskje aldri ut, men han reiste uansett alltid med tog. Det begrenset nedslagsfeltet hans litt, men han fikk da sett seg litt rundt likevel.

Jeg fikk lyst til å lage en sånn vegg for mine egne reiser også, egentlig.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]