Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC01428SpringBurning.JPG
While there are few people on the road, there are plenty in the fields. It's the end of winter, time to try to add some nutrition to the soil by burning last years leaves and grass. We see it everywhere.   Mens det er få mennesker på veiene, er det desto flere i åkrene. Vinteren går mot slutten, og det er tid for å prøve å tvinge litt næring ned i bakken gjennom bråtebrann. Vi ser det overalt hvor vi kommer.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]