Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC06823MaraUformellGrensekontroll.JPG
En av de minst formelle grensepostene i Afrika finner du mellom nasjonalparkene Masaai Mara i Kenya og Serengeti i Tanzania. Her kan du krysse og få stempel så lenge solcellepanelet virker. Alternativet til å krysse rett over her er to dagers kjøring på elendig vei rundt begge parkene og via Victoriasjøen. Vi velger av en eller annen grunn det siste.   One of the most informal border posts I've encountered in Africa. A smiling guy with a solar-cell powered laptop keeps track of people moving north and south. The alternative to crossing straight between the national parks of Masaai Mara in Kenya and Serengeti in Tanzania is to drive for two full days around both of the parks on horrible roads via Lake Victoria. For some reason we choose the latter option.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]