Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC06817MaraBroeneOver.JPG

Broen over elven Mara. For oss er det grensen mellom Tanzania og Kenya, men for dyrene er det grensen mellom liv og død, eller død og liv, alt ettersom. Etter hvert som naturen tørker inn på sørsiden av elven må de over på den andre siden for å finne mat. Noen av dem finner denne brua, men de fleste må gå rett gjennom elva. Og der ligger krokodillene.

Er du her på riktig dag får du se naturen på sitt mest brutale. Ta i så fall med et håndkle du kan holde over nesen. Stanken av dyrelik, ekskrementer og innvoller kan være intens ved elva.

 

The bridge across the river Mara. To us it is the border between Tanzania and Kenya. To millions of animals it is the border between life and death, or death and life. As nature dries out on the south side of the river, the animals must cross over to find something to eat. Unfortunately, the river is full of crocodiles, and few animals figure out that this bridge is here.

If you're here on the right days, you can witness the raw brutality of nature up-close. If you do, bring something to cover your nose with. The stench of animal corpses, excrements and intestines can be intense along the river banks.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]