Index page [< Previous] [Next >]
DSC06046ApproachingAmphitheatre.JPG
We are still in South Africa, have driven from the northern side of Lesotho to the eastern side of the tiny country hidden inside South Africa. These are the Drakensberg, and the top of this mountain is the border between the two countries. Lesotho is all mountain, looking down at its richer neighbour. Farmers living below the mountains lose quite a few cows every year. They call it "the Lesotho tax", allowing it to happen as long as it doesn't get out of hand. The people up in the mountains are poor and need the cows more than the people below.
  Vi er fremdeles i Sør-Afrika, etter å ha kjørt fra nordsiden av Lesotho rundt til østsiden av det lille, innestengte landet omkranset av Sør-Afrika. Fjellene her er en del av fjellkjeden Drakensberg, og grensen mellom landene går langs toppen av fjellene. Lesotho er bare fjell som man kan se ned på den rike naboen fra. Bøndene her nede mister en del kyr hvert år på "uforklarlig vis". De kaller det bare for å betale Lesotho-skatten. De lar det skje, for folkene der oppe er langt fattigere enn de her nede, de trenger alle kyrne de kan få tak i.
Index page [< Previous] [Next >]