Index page [< Previous] [Next >]
DSC06028BackToWork.JPG
In rural South Africa, the traffic isn't too intense. There are a few cars, a few more trucks, and most of the buses seems to be for cattle and sheep.
  På landsbygda i Sør-Afrika er det ikke mye trafikk. Det er noen få personbiler og litt flere lastebiler, og hvis man ser en buss, så er den antagelig bare for kyr og sauer.
Index page [< Previous] [Next >]