Index page [< Previous] [Next >]
DSC04000TrailGettingWorse.JPG
The trail quickly turns into a mud bath. To avoid falling and hurting ourselves, we have to reduce our pace quite a bit. This is not a place you want someone to carry you out from on a stretcher.
  Stien går fort over til å bli et gjørmebad. For å unngå å falle og brekke noe er vi nødt til å senke farten betraktelig. Dette er ikke et sted du vil at noen skal måtte frakte deg ut fra på en båre.
Index page [< Previous] [Next >]