Index page [< Previous] [Next >]
DSC03386Keoniloarama.JPG
At Keoniloa a small beach and the big ocean meet. Swim a bit far out here, and all kinds of sea life can be encountered.
  Ved Keoniloa møtes ei lita strand og et stort hav. Svøm bare litt langt ut, så er det nesten ikke grense for hva slags sjødyr du kan møte.
Index page [< Previous] [Next >]