Index page [< Previous] [Next >]
DSC07591UrbanSeagulls.JPG
The seagulls enjoy living in crowded settlements, too. Any accessible ledge on any house in this area will be taken advantage of.
  Måkene liker også å bo i fiskevær. Enhver hylle på bygninger utnyttes. Noen hus kan se ut som det reneste fuglefjell.
Index page [< Previous] [Next >]