Index page [< Previous] [Next >]
DSC05622HoegaKusten.JPG
The High Coast Bridge is sort of the gateway from "normal" Sweden to northern Sweden. The coastal landscape near here is a world heritage site, because the land is still rising up fairly quickly, following the disappearance of the heavy ice that covered the land during the last ice age.
  Högakustenbron er på en måte porten som leder fra det ordinære Sverige til nord-Sverige. Kystlandskapet her er definert som verdensarv, fordi det fremdeles "vokser" opp fra havet etter å ha vært nedtynget av massiv is under siste istid. Ikke lett å bygge bro når grunnen ikke vil ligge stille.
Index page [< Previous] [Next >]