Index page [< Previous] [Next >]
DSC07404RamsvikaFarBelow.JPG
We park in possibly the most picturesque of all towns in Lofoten, Reine, but I'm not tired. So instead of sleeping in the car, I climb Reinebringen. It's quite steep.
  Vi parkerer ved det kanskje aller mest idylliske tettstedet i Lofoten, Reine. Men jeg er ikke trøtt, så i stedet for å blunde litt i bilen tar jeg en tur opp på Reinebringen. Det er litt bratt.
Index page [< Previous] [Next >]