Index page [< Previous] [Next >]
DSC06687Garasjekiosk.JPG
A dying breed; the cozy kind of small-town kiosk where someone once upon a time just started running a business in their basement because the neighbourhood needed it. The owner here probably knows all his or her customers by first name.
  En utdøende art; småkiosken på hjørnet i nabolaget, startet opp en gang for lenge siden av noen bare fordi strøket manglet en kiosk. Eieren her kan antagelig fornavnet på de aller fleste av kundene som kommer innom.
     
Index page [< Previous] [Next >]