Index page [< Previous] [Next >]
DSC09112SoManyFences.JPG
It's impossible to guess how many generations of eating potatoes it has taken some family to build these walls, but I appreciate their efforts.
  Det er umulig å si sikkert hvor mange generasjoner med potetspising det har krevd å få disse steingjerdene på plass, men jeg liker sluttresultatet.
Index page [< Previous] [Next >]