Index page [< Previous] [Next >]
DSC04849WalvisViewFromDune.JPG
On our way to the giant dunes near Sesriem, we of course stop by at a giant dune near Walvis Bay. This is Dune 7, which appears to be a popular place for sandboarding and general exhaustion among tourists. The misty air near the ocean doesn't make for nice photos, though, so we soon drive on.
  På vei til de enorme sanddynene i nærheten av Sesriem stopper vi selvfølgelig ved en enorm sanddyne ved Walvis Bay. Dette er Dune 7, som tydeligvis er et populært sted å stå på sandbrett og generelt slite seg ut med å tråkke oppover i sand. Havdisen gjør stedet grått og kjedelig, så vi kjører fort videre.
Index page [< Previous] [Next >]