Index page [< Previous] [Next >]
DSC04217DeadLand.JPG
The salty layer on top of the Etosha pan dries under the sun and breaks into an infinite number of salty bits. It's somewhat pretty, but also very unfriendly to life. The plain is silent and motionless.
  Saltlaget på toppen av Etoshasletten tørker under sola og brekker opp i uendelig mange saltbiter. Det er på en måte fint, men mest av alt gjør det området ulevelig. Her ute er det helt stille.
Index page [< Previous] [Next >]