Index page [< Previous] [Next >]
DSC03663BlackRhinoSensing.JPG
As it gets dark, a black rhino (no, it's not an African American rhino!) suddenly shows up. It's got poor eyesight, so it relies on its hearing and smell to figure out what's going around it. I'm pretty sure it can smell my fear. Black rhinos are dangerous. I probably would be, too, if I was as endangered as this animal is.
  Når mørket har lagt seg, dukker det passende nok plutselig opp et svart neshorn. Dyret ser dårlig, så det baserer seg mest på hørsel og lukt. Jeg er ganske sikker på at det kan lukte frykten min. Svarte neshorn er farlige. Det hadde nok jeg også vært, hvis jeg hadde vært like utrydningstruet som dette dyret er.
Index page [< Previous] [Next >]