Index page [< Previous] [Next >]
DSC03491FiveSpecies.JPG
It's not unusual to see five species simultaneously, although there are usually more than five animals around when it happens. Here you have, left to right, gnu/wildebeest, ostrict, giraffe, gemsbok/oryx and springbok.
  Det er ikke uvanlig å se fem forskjellige dyrearter på en gang på safari, men da er det som regel mer enn én av hver også. Her ser du, fra venstre, en gnu, en struts, en giraff, en oryx/spydbukk og en springbukk.
Index page [< Previous] [Next >]