Index page [< Previous] [Next >]
DSC05845HairyWasplike.JPG
This is not another ant photo. I wish it was, but it's just a velvet ant, which isn't an ant at all, but more like a wasp. They live in the desert, and they can do this because the wind keeps moving the top layer of sand around, making it loose. This allows this guy, and other small insects, reptiles and even mammals to hide in the sand when predators come by.
  Neida, det er ikke enda et maurfoto. Jeg skulle ønske det var det, og tror det også først, men så viser det seg å være bare en litt hårete vepseaktig skapning. Den og mange andre små dyr og udyr kan leve i ørkenen her på grunn av vinden. Den flytter rundt på sand hele tiden, sånn at topplaget er ganske løst. Dermed får småkrypene et perfekt gjemmested som de kan bruke når rovdyr dukker opp.
Index page [< Previous] [Next >]