Index page [< Previous] [Next >]
DSC05332HiddenRidge.JPG
It's so tempting to walk up that untouched ridge and see where it leads. But in the interest of the next person with a camera that comes by, and because we're almost out of water, we decide to walk over to that dead tree instead.
  Det er veldig fristende å gå opp den uberørte kanten og se hvor vi da kommer. Men til glede for nestemann som kommer hit med kamera, og litt fordi vi nesten ikke har vann igjen, bestemmer vi oss for å gå bort til det døde treet i stedet.
Index page [< Previous] [Next >]