Index page [< Previous] [Next >]
DSC05255MiniCanyons.JPG
Looking down the steep side from the top of a dune, we see a miniature version of a canyon, where water once dug a path through the hard surface between the dunes. It's fascinating how big and small things all follow the same rules of physics.
  Nedenfor en bratt sanddyneside ser vi en miniatyrversjon av en elvedal. Her har vann gravet seg vei gjennom det harde underlaget mellom sanddynene. Det er fascinerende hvordan fysikkens lover gir samme resultat både i stor og liten skala.
Index page [< Previous] [Next >]