Index page [< Previous] [Next >]
DSC05004GhostTreeInRedLand.JPG
Helping at the accident delays us, so instead of driving to the desert dunes, we have to spend the night a little bit north of there. This turns out to be a good thing. The place is beautiful, with deep red rocks, probably full of iron, and most pleasant scenery in general.
  Vi blir forsinket en del av at vi hjelper til ved bilulykken, så i stedet for å kjøre til sandlandet må vi overnatte litt lenger nord. Det gjør ingenting. Stedet er utrolig flott, med dyprød stein som må være full av jern, og et landskap som det bare er å fortape seg i.
Index page [< Previous] [Next >]