Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC09111LesoGreieVeier.JPG
På toppen av Sani-passet ligger grensen til Lesotho, akkurat på vannskillet i Drakensberg. Fjellene er så høye at skyene ikke orker å klatre over dem, og dermed kan man ofte kjøre fra uvær og tåkeheim rett inn i en solfylt tredje verden.   At the top of the Sani Pass you find the border between South Africa and Lesotho, right at the watershed. The mountains are tall enough that the clouds don't feel like climbing them. Often you can drive from heavy fog and cold winds straight into a sunny third world.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]