Index page [< Previous] [Next >]
DSC08653SteepGraveland.JPG
Hong Kong has got some massive cemeteries, and they generally follow the rules of Feng Shui. They're on a hill with a wooded mountain behind them. They're even visually not that different from the apartment complexes you see all around Hong Kong, really.
  Hong Kong har naturlig nok mange store gravplasser, og de følger stort sett reglene fra Feng Shui. De finnes typisk i solfylte åssider, og bak dem ligger et skogkledd fjell. Visuelt sett er de ganske like leilighetskompleksene som folk her bor i før de dør, egentlig.
Index page [< Previous] [Next >]