Index page [< Previous] [Next >]
DSC08047PoorMansStreet.JPG
Even in this city full of extremely expensive apartments and office buildings, there are stille plenty of neighbourhood centers where people come to buy cheap and fresh fish, meat and groceries from hawkers on the street. It's like a rural market anywhere else in Asia, except the health and sanitary regulations here are probably a bit stricter than almost anywhere else.
  Selv i denne byen full av millionleiligheter og høye finansbygninger er det massevis av små bydelssentre med markeder hvor folk kommer strømmende til for å kjøpe ferske og rimelige grønnsaker, fisk og kjøttprodukter. Atmosfæren er omtrent som i et hvilket som helst landsens marked ellers i Asia, men helse- og sanitærlovene er nok i snitt litt strengere her enn de fleste andre steder.
Index page [< Previous] [Next >]