Index page [< Previous] [Next >]
DSC00953StopWatching.JPG
A good number of western performers, chefs and just generally glamorous people have been employed by the casinos. You see them all over the place, not loving their job, but doing it for presumably good money and the promise of mingling with incredibly rich people from all over the world. If you're just a normal tourist, however, do not expect any smiles.
  Mange vestlige artister, kokker og folk som generelt ser bra ut har blitt ansatt av kasinoene for å skinne i lokalene deres. Du ser dem overalt. Ingen ser ut til å like jobben sin noe særlig, men de gjør det for en antagelig god lønn og muligheten til å møte rike mennesker fra hele verden. Hvis du bare er en helt vanlig turist, så kan du ikke forvente så mye som et smil fra dem.
Index page [< Previous] [Next >]