Index page [< Previous] [Next >]
DSC00535LookingForward.JPG

The year of the monkey has just begun, so Macau is full of differently themed monkeys. Here's a human monkey, a Paris monkey, a marble monkey, a Ming monkey, a hippie monkey, a green monkey and a cybermonkey with a computer mouse for a nose.

Because, why not?!

 

Apens år har nettopp begynt i Kina, så Macau er fullt av forskjellige tema-aper. Her er en menneskeape, en Paris-ape, en marmorape, an mingvaseape, en hippieape, en grønn ape og en sajberape med datamusenese.

Fordi, hvorfor ikke?!

Index page [< Previous] [Next >]