Index page [< Previous] [Next >]
DSC01020UrbanJungle.JPG

A glimpse into the dense urban jungle of Dubai.

It's really hard to grasp the thinking behind this. What is the point of high-rise buildings of this kind along a single street, surrounded by dozens of blocks of earthly relative normality? Give it a few decades, and this will be a vast, hot and sandy monument to human stupidity.

  Et glimt inn i den tette urbanjungelen som kalles Dubai. Det er veldig vanskelig å forstå tankegangen bak dette prosjektet. Hva er meningen med enorme skyskrapere langs en enkelt gate, omgitt av massevis av kvartaler med helt vanlig, mer jordnær bebyggelse? Gi det noen tiår, så tipper jeg at her vil vi finne et enormt, hett og sandete vitnesbyrd om menneskets dårskap.
Index page [< Previous] [Next >]