Index page [< Previous] [Next >]
DSC00935ForbiddenAisles.JPG

It turns out that you can get your bacon, even in Dubai! In a large grocery store we find this section hidden away from Muslims behind a large wall of feminine care products. Imams will stay well clear of this place.

They have a huge selection of pork products from all over the world, although you have to show proof of being an infidel before they'll let you buy them. And they are not at all happy to let me photograph it.

 

Det viser seg at man fint kan skaffe seg bacon til og med i Dubai. I en stor dagligvareforretning finner vi denne skumle seksjonen gjemt bort bak en vegg av hygieneprodukter for kvinner. Hit kommer nok ingen imamer, nei.

De har et overraskende godt utvalg av svineprodukter fra store deler av verden, men du må fremlegge bevis på at du er en vantro før du får kjøpt noe av det. Hvem man må ligge med for å få fotografere utvalget vet jeg ikke, men jeg fikk i hvert fall ikke lov.

Index page [< Previous] [Next >]