Index page [< Previous] [Next >]
DSC00876WatchingWhite.JPG
A steady crowd of people dressed in desert wear come up to the windows to behold the winter inside/outside. The slope isn't that bad at all, actually, albeit a bit short. It's the best skiing on the Arabian peninsula, that's for sure.
  En jevn strøm av folk kledd i ørkenhabitt kommer bort til vinduet for å se på vinteren utenfor/innenfor vinduene. Bakken er faktisk ikke så dårlig, om enn kanskje litt kort. Det er de beste skiforholdene på hele Den arabiske halvøya, i hvert fall.
Index page [< Previous] [Next >]