Index page [< Previous] [Next >]
DSC06186HappyHippo.JPG
At the Yangon Zoo, feeding of the hippo has been outsourced to the visitors. Just buy some grass from a guy sitting nearby and head over to the hippo hole and throw it down there.
  I dyrehagen i Yangon er det de besøkende som mater flodhestene. Bare kjøp litt gress fra en fyr som sitter i nærheten, så kan du gå bort til flodhesthullet og kaste det rett ned i gapet.
Index page [< Previous] [Next >]