Index page [< Previous] [Next >]
DSC06146HandShading.JPG
Yangon is a large city with districts separated by water. This is a group of people coming in from Dala, south of Yangon River. Their transportation is one of many small boats ferrying people back and forth non-stop during the day. It's a hot ride, and the shadow of your hand is the only protection you have.
  Yangon er en stor by som er naturlig inndelt i bydeler av forskjellige elveløp som møtes ved byen. Her er en gjeng på vei inn til sentrum fra Dala, sør for Yangonelva. Transporten gjøres av en av svært mange små fergebåter som går frem og tilbake over elva hele dagen. Den eneste beskyttelsen mot en sterk sol gjennom overfarten er skyggen fra din egen hånd.
Index page [< Previous] [Next >]