Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC06595Lakkskade.JPG
Life as a car can be tough in the extremely salty environment near the Uyuni salt flats, like here in the small town of Colchani. You see many of these just standing around, and some of them are actually still working.   Livet som bil kan være i overkant tøft i det ekstremt salte miljøet rundt Uyuni, som her i Colchani. Det står mange sånne kjøretøy rundt i gatene, og forbausende mange av dem er faktisk fremdeles i bruk.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]