Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC05283ToerrGroennsjoe.JPG
It's just a month until rainy season, so many of the lakes have shrunk significantly from their usual size. Some flamingoes still hang around and feed in them.   Det er bare en måned til regntiden begynner, så mange av innsjøene har skrumpet inn svært mye fra sin vanlige størrelse. Noen flamingoer holder likevel til her og går og spiser så mye de kan ute i vannet.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]