Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC08068NgorongoroOnTheProwl.JPG
En løvehann har tatt med seg den mest brunstige av hunnene sine på noen dagers løveproduksjon i utkanten av reviret sitt. Der kjører de på 20-40 ganger daglig, med pauser bare for å sove og hente seg inn igjen mellom slagene. De kan godt glemme å spise, til og med, så dyrene i bakgrunnen har lite å frykte fra disse to.   A male lion has brought a female in heat to the edge of his pride area for a few days of intense lion production. They go at it 20-40 times a day, pausing only to sleep and regain energy for the next session. They may well forget to eat for a few days, so the animals in the background have little to fear from these two right now.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]