Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC07937NgorongoroKratermagi.JPG
Det er morgen i Ngorongoro og alt er som det skal være. Nasjonalparken ligger nede i et gammelt, enormt vulkankrater. Veggene rundt er helt tette, det er som en isolert verden der nede. Skyer ligger tungt over hele krateret. Sola skal klare å brenne dem bort i løpet av dagen, og skylaget revner først på midten. Lysspillet er blendende.   It's morning in Ngorongoro and everything is just like it should be. The national park is the bottom of an enormous, old volcano crater. The walls are complete all the way around, making the crater a bit of an isolated, lost world. The sun will burn off the heavy clouds hanging above, and the first place it breaks through is in the middle of the crater valley. The light is just breathtaking.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]