Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC06181SwaraMaursamtale.JPG

Krigermaur er stilige skapninger. Det er de som spiser folk i Tarzan, ja. Hver for seg er de forholdsvis greie å hanskes med, selv om de kan både bite og stikke. Når de kommer i flokker på opptil femti millioner, derimot, da er det best å stikke selv i stedet. Man hører dem ikke komme trampende, akkurat, men det er lett å se stien etter dem når en sånn bøling har gått seg en tur.

De er nyttedyr også. Ikke bare graver de opp diamanter og legger utenfor hulene sine. Med det kraftige bittet sitt kan man sy igjen sår. Det er bare å holde huden på hver side av såret mot hverandre, få en maur til å biteklemme dem sammen, og så vri hodet av mauren. Maurhodet vil holde såret lukket i dagevis før det til slutt faller av.

 

Safari ants, a type of army ants, are awesome. It's the guys eating people in Tarzan comics. One at a time they're easy enough to handle, but when they show up in marching columns in the millions, it's best to stay out of their way. You can't hear them trampling along, but the trails of death and destruction they leave on the ground are easy to see.

They're fairly useful creatures, though. Bush people use them as natural sutures, to close open wounds. The two sides of the gash can be stitched together by having an ant bite them and then tear off the ant's head. The head will keep the wound closed for several days before it falls off.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]