Index page [< Previous] [Next >]
DSC06859Tusks.JPG
The shiny white tusks of elephants in cartoons are rarely seen in nature. These teeth are tools for digging for water and roots, for removing bark from trees, or simply for tearing trees down. So they generally look like these, at best.
  Skinnende hvite støttenner hos elefanter ser man bare på tegnefilm. Disse tennene er verktøy som brukes til å grave etter vann og røtter, til å rive bark av trær, eller til rett og slett å rive ned trær. Så vanligvis ser de omtrent sånn ut, i beste fall.
Index page [< Previous] [Next >]