Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC06075Taakedalen.JPG
Stien går langs bratte fjellsider som den til venstre, og utsikten er mot flere fjellsider, som de til høyre. Hvis det ikke bare er tåke, da.   The trail goes along steep cliffs like the one on the left, and the view is towards steep cliffs like the ones on the right. Unless all you see is fog, of course.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]